Hướng dẫn xem video H264 bằng phần mềm VLC

Hướng dẫn xem video H264 bằng phần mềm VLC

H264 là định dạng chuẩn cho các video tải về từ camera wifi
Link tải VLC : http://get.videolan.org/vlc/2.2.6/win32/vlc-2.2.6-win32.exe

Các Bình Luận

Bình Luận

Related Posts

Hotline: 0935212117Sale : 0902860117Send email