Hướng dẫn xem camera Keye trên máy tính

Download phần mềm

Cấu hình thêm camera vào

Mở ứng dụng P2P Client

Nhấn vào nút Config (2)

Nhấn vào nút Input UID (3)

Nhập vào

  • UID : dãy số của camera trong app keye trên điện thoại (vd: AAAA-123456-CDEFG)
  • Name: tên gì cũng được
  • UserName: admin
  • Password: pass của bạn ( mặc định là admin)

Nhập xong nhấn OK

Nhấn vào nút  Preview (1)

Nhấn chuột phải chọn Connect Device(4) để xem camera

 

Các Bình Luận

Bình Luận

Related Posts

Hotline: 0935212117Sale : 0902860117Send email